Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Έκτακτη Συνέλευση Παρασκευή 4 Ιανουαρίου

 Έκτακτη Συνέλευση

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου στις 19:30 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου

(ο χώρος μας διατίθεται μέχρι τις 22:00, να είμαστε στην ώρα μας για να ξεκινήσουμε σύντομα)