Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Προσυγκέντρωση την Τρίτη 22 Γενάρη - 10:00 π.μ.

Καλούμε σε προσυγκέντρωση την Τρίτη 22 Γενάρη - 10:00 π.μ.
στη στάση τραμ Αγ.Φωτεινής

για να κατέβουμε όλοι-ες μαζί στη ΔΕΗ (Αριστείδου).