Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ!