Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Μπουλντόζες στο 7ο δημοτικό σχολείο Άνω Νέας Σμύρνης..

-->
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Από τις 10/9/2012, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης
(Ευξ. Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα) έχει σημανθεί ως εργοτάξιο κι εκτελούνται έργα που απειλούν την ασφάλεια και υγιεινή
των παιδιών. Με εντολή του ΚΕΠΕΚ –ύστερα από αλεπάλληλες κλήσεις των γονέων- τα έργα διεκόπησαν
στις 3/10.

Το προαύλιο όμως δεν αποκαταστάθηκε παρά
τις υποδείξεις του ΚΕΠΕΚ.
Αύριο 6/10 οι μπουλντόζες μπαίνουν στο 7ο Δημοτικό κι ένας θεός ξέρει σε τι χώρο θα προαυλιστούν τη Δευτέρα τα παιδιά μας!

Ζητούμε τη συμπαράστασή σας με δημοσίευση του θέματος.
Ζητούμε τη συμβολή σας στην αγωνία μας!

Επιτροπή γονέων 7ου Δημ. Σχολείου Ν. Σμύρνης