Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ