Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Μεγάλη προσφορά, τεράστια απώλεια