Συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 21:00, στο θεατράκι της Πλ. Σταδίου

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Υπολογίστε εύκολα την δεύτερη πληρωμή σας στην ΔΕΗ

Υπολογίστε εύκολα την δεύτερη δόση που χρωστάτε για τον λογαριασμό της ΔΕΗ

Πληρώνουμε το Συνολικό ποσό μείον το διπλάσιο του Ανεξόφλητο ποσό

πχ
Συνολικό ποσό = 566,00 €
Ανεξόφλητο ποσό = 242,00 €

Ποσό για πληρωμή = 566,00 - 2 * 242,00 = 566 - 484 = 82,00 €