Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Ψωμί Παιδεία Ελευθερία

Ψωμί Παιδεία Ελευθερία
Η Χούντα δεν τελείωσε το '73