Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Επόμενη λαϊκή συνέλευση τη Δευτέρα 7/11, 18.30 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου