Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Αναβολη Συνέλευσης της Πέμπτης

Η συνέλευση της Πέμπτης αναβάλλεται λόγω κινητοποίησης.
Συνέλευση της Δευτέρας κανονικά.